ยามอุบากอง
ตรวจดวงชาตา

ยามอุบากอง

         ระวัติความเป็นมา

          ยามอุบากอง มาจาก อุบากองชื่อของทหารยศขุนพลของพม่า   ได้คุมกำลังเข้ามาโจมตีเมืองเชียงใหม่ แต่เสียทีถูกทางฝ่ายไทยจับกุมตัวได้
    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สั่งให้สอบสวนอุบากอง ผลปรากฎว่า อุบากอง เป็นคนไทย เกิดในเมืองไทย มีพ่อเชื้อสายพม่า   แม่เชื้อ
    สายไทยอยู่แถบเมืองธนบุรี   พระองค์จึงทรงพระเมตตา พระราชทานเสื้อผ้าและให้นำไปจำขังไว้ที่คุกวัดโพธาราม (วัดพระเชตุพนฯ ในปัจจุบัน)
          ช่วงในระหว่างที่อุบากองและพรรคพวกที่คุมขัง ได้มีการสอนตำราเลขยันต์ยามยาตราให้กับพรรคพวกเพื่อไว้ใช้ในการแหกที่คุมขังเพื่อหนีได้
    ซึ่งเมื่อเรียนยามยาตราได้สำเร็จแล้ว   พอได้ฤกษ์งามยามดี ก็ทำการสามารถพากันแหกคุกที่คุมขังวัดโพธิ์ ได้หลบหนีไปได้อย่างปลอดภัย และได้
    พากันหลบหนีกลับเมืองพม่า
          ประกอบกับมีนักโทษพม่าบางคนมีเชื้อสายไทยไม่ได้หลบหนีไปด้วย   จึงได้บอกเล่ากับผู้คุมนักโทษซึ่งต่อมาจึงได้มีการนำมาเล่าเรียนกันและ
    ให้ชื่อยามยาตรานี้ว่า   "ยามอุบากอง"   ตามชื่อเจ้าของยามยาตรานั่นเอง
          อนึ่ง ยามยาตราดังกล่าวได้ปรากฎว่ามีผู้ถือว่ามีความแม่นยำได้ผลจริง   จึงได้มีการศึกษาเล่าเรียนสืบๆกันมา ตราบจนปัจจุบันนี้

          ยามอุบากอง  นี้ส่วนมากจะใช้ตอน   ดูเวลาเดินทาง  พบลูกค้า  ออกรถ  เข้าพบผู้ใหญ่  นำเสนอผลงาน  ทำการงานสำคัญๆ ต่างๆ  โดยถ้า
    สามารถเลือกวันเวลาที่จะทำการได้ ก็จะเลือกตามยามอุบากอง  โดยจะมีแบบวันข้างขึ้น และวันข้างแรม  ดังรูป
      

ยามอุบากอง - ข้างขึ้น
 
ยามอุบากอง - ข้างแรม
เวลา
เช้า
สาย
เที่ยง
บ่าย
เย็น
เวลา
เย็น
บ่าย
เที่ยง
สาย
เช้า
กลางวัน
06.01 น.
08.25 น.
10.49 น.
13.13 น.
15.37 น.
กลางวัน
15.37 น.
13.13 น.
10.49 น.
08.25 น.
06.01 น.
08.24 น.
10.48 น.
13.12 น.
15.36 น.
18.00 น.
18.00 น.
15.36 น.
13.12 น.
10.48 น.
08.24 น.
กลางคืน
18.01 น.
20.25 น.
22.49 น.
01.13 น.
03.37 น.
กลางคืน
03.37 น.
01.13 น.
22.49 น.
20.25 น.
18.01 น.
20.24 น.
22.48 น.
01.12 น.
03.36 น.
06.00 น.
06.00 น.
03.36 น.
01.12 น.
22.48 น.
20.24 น.
วันอาทิตย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
วันอาทิตย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
วันจันทร์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
วันจันทร์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
วันอังคาร
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
วันอังคาร
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
วันพุธ
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
วันพุธ
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
วันพฤหัสบดี
กากบาท
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
วันพฤหัสบดี
กากบาท
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
วันศุกร์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
วันศุกร์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
หนึ่งศูนย์
วันเสาร์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์
วันเสาร์
หนึ่งศูนย์
สี่ศูนย์
กากบาท
 
สองศูนย์

                  

                                               ศูนย์หนึ่ง                   อย่าพึงจร                   แม้ราญรอน จะอัปรา
                                          สองศูนย์                    เร่งยาตรา                  จะมีลาภ สวัสดี
                                          สี่ศูนย์                       จะพูนผล                    จรดล ลาภมากมี
                                          ปลอดศูนย์                 พูลสวัสดิ์                    ภัยพิบัติ ลาภไม่่่มี
                                        กากบาท                    ตัวอัปรีย์                    แม้จรลี จะอัปรา

 

 Copyright © 2013   Nay.suk  Website , Bangkok  10700 ,  Thailand.
Last  Update  08 July , 2013